Čítať viac
Objednávka porezu online

Tím twd

Neustále sa vzdelávame a snažíme sa napredovať.
Vedenie firmy Dispečing Marketing Vedúci predajní Obchodní zástupcovia Fakturácia a expedícia

Vedenie firmy

Ing. Igor Patráš

riaditeľ firmy QR kód - Ing. Igor Patráš

Ing. Emília Patrášová

finančná riaditeľka QR kód - Ing. Emília Patrášová

Igor Patráš

Andrej Patráš

Dispečing

Miroslav Hríbik

vedúci dispečer pre kovanie QR kód - Miroslav Hríbik

Mgr. Denisa Zverbíková

dispečer pre kovanie QR kód - Mgr. Denisa Zverbíková

Marek Smolec

dispečer pre kovanie QR kód - Marek Smolec

Peter Socha

dispečer pre veľkoplošný materiál QR kód - Peter Socha

Marketing

Ján Fortiak

Martin Jasný

Vedúci predajní

Ing. Richard Čuda

Ing. Marek Lešičko

Peter Balážik

Mária Lešičková

Zdeněk Fryštacký

Obchodní zástupcovia

Mgr. Jakub Rajnoha

špecialista nábytkové kovanie BS, ZC, ZH, LV, ZM, NR, HC, TT, GA, SA, PD QR kód - Mgr. Jakub Rajnoha

Matúš Kostúr

špecialista nábytkové kovanie DK, TS, NO, RK, LM, PP, KK, SN, LE QR kód - Matúš Kostúr

Ing. Miroslav Šerfezi

špecialista nábytkové kovanie MT, TR, ZA, BY, KM, CA, PB, PU, IL QR kód - Ing. Miroslav Šerfezi

Norbert Góts

špecialista nábytkové kovanie BB, ZV, KA, VK, LC, DT, PT, BR, RS, RA QR kód - Norbert Góts

Peter Balážik

špecialista nábytkové kovanie BN, TN, NM, PN, TO, PE QR kód - Peter Balážik

Ing. Marek Lešičko

špecialista nábytkové kovanie SL, SB, BJ, PO, GL, KS, SK, VT, TV, ML, HE, MI, SV, SO QR kód - Ing. Marek Lešičko

Peter Androvič

špecialista nábytkové kovanie Košice QR kód - Peter Androvič

Ing. Lumír Mička

špecialista nábytkové kovanie BA, SC, PK, MA, SE, SI, MY, DS, KN, NZ QR kód - Ing. Lumír Mička

Daniel Večerek

špecialista stavebné kovanie celé Slovensko QR kód - Daniel Večerek

Marek Radič

špecialista stavebné kovanie celé Slovensko QR kód - Marek Radič

Tomáš Mastiliak

špecialista stavebné kovanie celé Slovensko QR kód - Tomáš Mastiliak

Zdeněk Fryštacký

specialista nábytkové kování Česká republika QR kód - Zdeněk Fryštacký

Fakturácia a expedícia

Ľubomír Dobrík

Peter Belko

vedúci expedície QR kód - Peter Belko