Čítať viac
Objednávka porezu online

Blum kovania

Rakúska značka kovaní blum splní aj tie najnáročnejšie nároky na kvalitu a komfort pri otváraní a zatváraní nábytku. S kovaniami značky blum zrealizujete svoje kreatívne nápady na nábytok. Nájdete tu všetko na otváranie a zatváranie výklopov, výsuvov a dverí.
Blum kovania

Konfigurátor blum kovania online

Otvoriť konfigurátor

Kvalita značky Blum

Pod kval­i­tou výrobkov sa rozu­mie viac ako len diza­jn a funkčnosť. Výrobky značky Blum zjednodušu­jú použí­vanie nábytku a uľahču­jú kaž­do­den­ný život.

  • Závesy, výk­lopy, zásu­vkové sys­témy a sys­témy značky Blum presvedčia svo­jou vysok­ou a pres­nou funkčnosťou aj pri vysokom namáhaní.
  • Výrobky značky blum spĺňa­jú poži­a­davky medz­inárod­ných noriem a predpisov.
  • Pri testo­vaní živ­ot­nos­ti sú kova­nia blum vys­tavené pôsobe­niu vysokých teplôt, vody a soli.
  • Kvali­ta mater­iálu jed­notlivých kom­po­nen­tov i hotových výrobkov sa kon­trolu­je rôzny­mi testo­vací­mi metódami. 

Kontakt

V prí­pade záu­j­mu nás neváha­jte kontaktovať.

Miroslav Hríbik

Miroslav Hríbik

vedúci dispečer pre kovanie

QR kód - Miroslav Hríbik

Nakupujte pohodlne
na našom E‑SHOPE

Prejsť na E-shop
telefón
Rýchly kontakt
+421 484 148 217
doručenie
Objednávky doručíme
do 24 hodín
slovensko
Osobný odber
na 5 predajniach v SR
česká republika
Osobný odber
na predajni v ČR