Kontakt

twd SK, s.r.o.

SÍDLO FIRMY: Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03 Banská Bystrica 3
IČO: 48185621
DIČ: 2120081513
IČ DPH: SK 2120081513
TEL: +421 48 4148217-19
E-MAIL: info@twd.sk
IBAN: (SLSP) SK23 0900 0000 0050 7235 0264
IBAN: (VUB) SK64 0200 0000 0033 2129 3151


twd CZ, s.r.o.

SÍDLO FIRMY: Na Hrázi 2249/60, Přerov 750 02, Česká republika
IČO: 28648421
DIČ: 28648421
IČ DPH: CZ28648421
MOBIL: +420 737 272 923
E-MAIL: cz@twd.sk
IBAN: CZ17 0800 0000 0022 6419 3319