Tím twd

História - twd SK, s.r.o.
História
História
Kariéra - twd SK, s.r.o.
Kariéra
Kariéra
Tím twd - twd SK, s.r.o.
Tím twd
Podporujeme šport - twd SK, s.r.o.
Podporujeme šport
Podporujeme šport

Vedenie firmy

Ing. Igor Patráš
riaditeľ firmy

Ing. Igor Patráš - twd SK, s.r.o.

+421 48 414 82 17

rf@twd.sk

Ing. Emília Patrášová
finančná riaditeľka

Ing. Emília Patrášová - twd SK, s.r.o.

+421 48 414 82 17

fr@twd.sk

Igor Patráš
obchodný riaditeľ

Igor Patráš jr. - twd SK, s.r.o.

+421 48 414 82 17

+421 905 522 144

igorjr@twd.sk

Andrej Patráš
výrobný riaditeľ

Andrej Patráš - twd SK, s.r.o.

+421 48 414 82 17

+421 905 381 362

andrej@twd.sk

Ing. Igor Patráš
riaditeľ firmy

Ing. Igor Patráš - twd SK, s.r.o.

+421 48 414 82 17

rf@twd.sk

Ing. Emília Patrášová
finančná riaditeľka

Ing. Emília Patrášová - twd SK, s.r.o.

+421 48 414 82 17

fr@twd.sk

Igor Patráš
obchodný riaditeľ

Igor Patráš jr. - twd SK, s.r.o.

+421 48 414 82 17

+421 905 522 144

igorjr@twd.sk

Andrej Patráš
výrobný riaditeľ

Andrej Patráš - twd SK, s.r.o.

+421 48 414 82 17

+421 905 381 362

andrej@twd.sk

Dispečing

Miroslav Hríbik
vedúci dispečer pre kovanie

Miroslav Hríbik - twd SK, s.r.o.

+421 48 414 82 18

+421 914 100 000

info@twd.sk

Denis Mózer
dispečer pre kovanie

Denis Mózer - twd SK, s.r.o.

+421 48 414 82 17

+421 914 100 000

info@twd.sk

Mgr. Denisa Zverbíková
dispečer pre kovanie

Mgr. Denisa Zverbíková - twd SK, s.r.o.

+421 914 100 000

info@twd.sk

Peter Socha
dispečer pre veľkoplošný materiál

Peter Socha - twd SK, s.r.o.

+421 911 424 032

dispecer3@twd.sk

Denis Mózer
dispečer pre kovanie

Denis Mózer - twd SK, s.r.o.

+421 48 414 82 17

+421 914 100 000

info@twd.sk

Miroslav Hríbik
vedúci dispečer pre kovanie

Miroslav Hríbik - twd SK, s.r.o.

+421 48 414 82 18

+421 914 100 000

info@twd.sk

Mgr. Denisa Zverbíková
dispečer pre kovanie

Mgr. Denisa Zverbíková - twd SK, s.r.o.

+421 914 100 000

info@twd.sk

Peter Socha
dispečer pre veľkoplošný materiál

Peter Socha - twd SK, s.r.o.

+421 911 424 032

dispecer3@twd.sk

Marketing

Michal Valašik
marketing manažér

Michal Valašik - twd SK, s.r.o.

+421 911 424 072

michal.valasik@twd.sk

Mgr. Lucia Janicová
grafik

Mgr. Lucia Janicová - twd SK, s.r.o.

+421 48 471 39 20

marketing@twd.sk

Michal Valašik
marketing manažér

Michal Valašik - twd SK, s.r.o.

+421 911 424 072

michal.valasik@twd.sk

Mgr. Lucia Janicová
grafik

Mgr. Lucia Janicová - twd SK, s.r.o.

+421 48 471 39 20

marketing@twd.sk

Vedúci predajní

Ing. Richard Čuda
vedúci predajne

Ing. Richard Čuda - twd SK, s.r.o.

Bratislava

+421 903 511 131

veduciba@twd.sk

Ing. Marek Lešičko
vedúci predajne

Ing. Marek Lešičko - twd SK, s.r.o.

Košice

+421 903 559 007

veducike@twd.sk

Zdeněk Fryštacký
vedúci predajne

Zdeněk Fryštacký - twd CZ, s.r.o.

Přerov - Česká republika

+420 737 272 923

cz@twd.sk

Ing. Richard Čuda
vedúci predajne

Ing. Richard Čuda - twd SK, s.r.o.

Bratislava

+421 903 511 131

veduciba@twd.sk

Ing. Marek Lešičko
vedúci predajne

Ing. Marek Lešičko - twd SK, s.r.o.

Košice

+421 903 559 007

veducike@twd.sk

Zdeněk Fryštacký
vedúci predajne

Zdeněk Fryštacký - twd CZ, s.r.o.

Přerov - Česká republika

+420 737 272 923

cz@twd.sk

Obchodní zástupcovia

Mgr. Jakub Rajnoha
obchodný zástupca

Mgr. Jakub Rajnoha - twd SK, s.r.o.

región
BS, ZC, ZH, LV, ZM, NR, HC, TT, GA, SA, PD

+421 903 559 136

jakub.rajnoha@twd.sk

Matúš Kostúr
obchodný zástupca

Matúš Kostúr - twd SK, s.r.o.

región
DK, TS, NO, RK, LM, PP, KK, SN, LE

+421 903 559 137

matus.kostur@twd.sk

Norbert Góts
obchodný zástupca

Norbert Góts - twd SK, s.r.o.

región
BB, ZV, KA, VK, LC, DT, PT, BR, RS, RA

+421 903 559 133

norbert.gots@twd.sk

Ing. Miroslav Šerfezi
obchodný zástupca

Ing. Miroslav Šerfezi - twd SK, s.r.o.

región
MT, TR, ZA, BY, KM, CA, PB, PU, IL

+421 911 424 068

miroslav.serfezi@twd.sk

Peter Balážik
obchodný zástupca

Peter Balážik - twd SK, s.r.o.

región
BN, TN, NM, PN, TO, PE

+421 911 424 026

veducibn@twd.sk

Ing. Marek Lešičko
obchodný zástupca

Ing. Marek Lešičko - twd SK, s.r.o.

región
SL, SB, BJ, PO, GL, KS, SK, VT, TV, ML, HE, MI, SV, SO

+421 903 559 007

veducike@twd.sk

Peter Androvič
obchodný zástupca

Peter Androvič - twd SK, s.r.o.

región
Košice

+421 914 336 204

peter.androvic@twd.sk

Lumír Mička
obchodný zástupca

Lumír Mička - twd SK, s.r.o.

región
BA, SC, PK, MA, SE, SI, MY, DS, KN, NZ

+421 914 336 203

servisba@twd.sk

Daniel Večerek
obchodný zástupca

Daniel Večerek - twd SK, s.r.o.

okenná a dverová technika
celé Slovensko

+421 911 424 027

daniel.vecerek@twd.sk

Marek Radič
obchodný zástupca

Marek Radič - twd SK, s.r.o.

okenná a dverová technika
celé Slovensko

+421 911 424 065

marek.radic@twd.sk

Ing. Peter Zauška
obchodný zástupca

Ing. Peter Zauška - twd SK, s.r.o.

okenná a dverová technika
celé Slovensko

+421 911 424 652

peter.zauska@twd.sk

Zdeněk Fryštacký
obchodný zástupca

Zdeněk Fryštacký - twd CZ, s.r.o.

región Česká republika

+420 737 272 923

zdenek@twd.sk

Mgr. Jakub Rajnoha
obchodný zástupca

Mgr. Jakub Rajnoha - twd SK, s.r.o.

región
BS, ZC, ZH, LV, ZM, NR, HC, TT, GA, SA, PD

+421 903 559 136

jakub.rajnoha@twd.sk

Matúš Kostúr
obchodný zástupca

Matúš Kostúr - twd SK, s.r.o.

región
DK, TS, NO, RK, LM, PP, KK, SN, LE

+421 903 559 137

matus.kostur@twd.sk

Norbert Góts
obchodný zástupca

Norbert Góts - twd SK, s.r.o.

región
BB, ZV, KA, VK, LC, DT, PT, BR, RS, RA

+421 903 559 133

norbert.gots@twd.sk

Ing. Miroslav Šerfezi
obchodný zástupca

Ing. Miroslav Šerfezi - twd SK, s.r.o.

región
MT, TR, ZA, BY, KM, CA, PB, PU, IL

+421 911 424 068

miroslav.serfezi@twd.sk

Peter Balážik
obchodný zástupca

Peter Balážik - twd SK, s.r.o.

región
BN, TN, NM, PN, TO, PE

+421 911 424 026

veducibn@twd.sk

Ing. Marek Lešičko
obchodný zástupca

Ing. Marek Lešičko - twd SK, s.r.o.

región
SL, SB, BJ, PO, GL, KS, SK, VT, TV, ML, HE, MI, SV, SO

+421 903 559 007

veducike@twd.sk

Peter Androvič
obchodný zástupca

Peter Androvič - twd SK, s.r.o.

región
Košice

+421 914 336 204

peter.androvic@twd.sk

Lumír Mička
obchodný zástupca

Lumír Mička - twd SK, s.r.o.

región
BA, SC, PK, MA, SE, SI, MY, DS, KN, NZ

+421 914 336 203

servisba@twd.sk

Daniel Večerek
obchodný zástupca

Daniel Večerek - twd SK, s.r.o.

okenná a dverová technika
celé Slovensko

+421 911 424 027

daniel.vecerek@twd.sk

Marek Radič
obchodný zástupca

Marek Radič - twd SK, s.r.o.

okenná a dverová technika
celé Slovensko

+421 911 424 065

marek.radic@twd.sk

Ing. Peter Zauška
obchodný zástupca

Ing. Peter Zauška - twd SK, s.r.o.

okenná a dverová technika
celé Slovensko

+421 911 424 652

peter.zauska@twd.sk

Zdeněk Fryštacký
obchodný zástupca

Zdeněk Fryštacký - twd CZ, s.r.o.

región Česká republika

+420 737 272 923

zdenek@twd.sk

Fakturácia a expedícia

Ľubomír Dobrík
fakturácia

Ľubomír Dobrík - twd SK, s.r.o.

+421 903 559 132

fakturacia@twd.sk

Peter Belko
vedúci expedície

Peter Belko - twd SK, s.r.o.

+421 911 424 070

expedicia@twd.sk

Ľubomír Dobrík
fakturácia

Ľubomír Dobrík - twd SK, s.r.o.

+421 903 559 132

fakturacia@twd.sk

Peter Belko
vedúci expedície

Peter Belko - twd SK, s.r.o.

+421 911 424 070

expedicia@twd.sk

twd SK, s.r.o.

sk Slovak
X