Čítať viac
Objednávka porezu online

Novinka AVENTOS HF / HL / HS top

29.02.2024

S AVEN­TOS HK top sme už v min­u­losti pred­stavili nový vari­ant výk­lopu s novým mod­erným vzhľadom, menšou veľkosťou a mno­hý­mi nový­mi ale­bo vylepšený­mi funk­ci­a­mi. Tieto ale­bo podob­né inovácie/​vylepšenia chceme ter­az pred­staviť aj s nový­mi AVEN­TOS HF/HL/HS top

Výhody

Vyšší kom­fort pohy­bu
Jednoduchšiu mon­táž
Pohodl­né nas­tave­nie
Nový dizajn

»Pozrite si kom­plet­nú ponuku výk­lopov AVEN­TOS na ESHOPE TU«