Čítať viac
Objednávka porezu online

Exteriérové kompaktné dosky

03.07.2024

Objavte novú kolek­ciu exter­iérových kom­pak­t­ných doskiek od Fun­der­max a Pfleiderer!

Tieto viacúčelové staveb­né mater­iá­ly sú navrhnuté tak, aby vydržali aj tie najnáročne­jšie povet­er­nos­t­né pod­mienky, pričom si zachová­va­jú svo­ju krá­su a funkčnosť po dlhé roky.

Z inter­ak­tívne­ho letáku sa ľahko dostanete kliknutím na pro­dukt do eshopu, kde môžete pohodlne nakúpiť.