Odber newslettru

Registráciou v systéme twd – newsletter získate prístup k zasielaniu aktuálnych akcií a noviniek na Váš e-mail.

Stačí do príslušného okienka vpísať Vašu existujúcu e-mailovú adresu a kliknete na odber noviniek. Následne Vám zašleme na uvedenú e-mailovú adresu s linkom (odkazom) pre potvrdenie odberu. V prípade ak nebudete chcieť zasielať novinky z stačí kliknúť na odkaz “Odhlásiť z odberu”, ktorý je zasielaný v každej správe v rámci odosielania newslettru – noviniek.

Návšetvník stránky twd.sk týmto udeľuje Prevádzkovateľovi stránky (twd SK, s.r.o.) súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného formulára NEWSLETTER (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy Návštevníkov stránky, ktorí požadujú odoberanie noviniek (NEWSLETTER) zo stránky twd.sk a za účelom komunikácie s Návštevníkom stránky prostredníctvom kontaktného formulára a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Návštevník tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi na adresu marketing@twd.sk Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Návštevník dobrovoľne. Návštevník potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Prevádzkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

sk Slovak
X