Čítať viac
Objednávka porezu online

Vianočná akcia v twd!

28.11.2023

Vianočné zľavy v twd na FES­TOOL, HERONNAREX!

Vianočné obdo­bie prináša nie­len radosti, ale aj skvelé zľavy!

Získa­jte svo­je obľúbené náradie a vysá­vače od Fes­tool, cen­trá­ly od HERON a náradie od NAREX za mimo­ri­adne výhod­né ceny. Pripravte si dielňu na nové pro­jek­ty ešte pred kon­com roka.