Čítať viac
Objednávka porezu online

Otvorili sme nový twd showroom v Bardejove

08.04.2021

Vážení zákazníci, región východného Slovenska sa môže tešiť novému prírastku z radu twd®.

Pre našich obchod­ných part­nerov a zákazníkov sme otvo­rili nový show­room v Bardejove.

Show­room je miesto kde nájdete:

  • prezen­tá­ciu kovaní firmy Blum a mater­iálov pre výrob­cov nábytku
  • najnovšie inová­cie, novinky a trendy
  • k dis­pozícii sú reálne vzorky

V show­roome môžete vidieť, ale aj vyskúšať si všetky tech­nológie pohy­bu, ktoré umožňu­jú kova­nia Blum:

  • SER­VO-DRI­VE
  • BLU­MO­TION
  • TIP-ON
  • TIP-ON BLU­MO­TION

Služ­by posky­to­vané v showroome:

  • tech­nický, preda­jný a zákaznícky servis
  • prí­jem a spra­co­v­anie objednávok
  • pod­po­ra preda­ja pre klien­tov twd s možnosťou prezen­tá­cie svo­jím kon­cov­ým zákazníkom

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Budeme radi, keď nám vopred zavoláte a dohod­nete si osob­nú návšte­vu v showroome.

Kde nás nájdete?

Tel: +421 903 972 267
E‑mail: bardejov@​twd.​sk