Čítať viac
Objednávka porezu online

Nakúpte výhodne elektro náradie značky DEWALT

27.04.2022

AKU­MULÁ­TOROVÉ NÁRADIE
ELEK­TRICKÉ NÁRADIE
SADY PRÍS­LUŠEN­ST­VA

Zobraz­iť akciový leták SK tu ››
Zobraz­iť akciový leták CZ tu ››

Z inter­ak­tívne­ho letáku sa ľahko dostanete kliknutím na pro­dukt do eshopu, kde môžete pohodlne nakúpiť.

Akciové ceny pla­tia do vypreda­nia zásob, leták bol aktu­al­i­zo­vaný k mesi­acu sep­tem­ber 2022.
Ceny sú uve­dené bez DPH.