Čítať viac
Objednávka porezu online

MNS 2022 – zaujímavé prezentácie a novinky od viac ako 20 vystavovateľov

27.09.2022

Vážení zákazní­ci, obchod­ní part­neri, priatelia,

dovoľte nám tým­to poďako­vať, za Vašu účasť na tohtoročnej výs­tave MNS.

Sme radi, že sa nám spoločne podar­i­lo vytvoriť prí­jem­né prostredie a tešíme sa na ďalšie ročníky a pláno­vané akcie.

Tím twd

Video z výstavy MNS 2022